Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai Công giáo

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Alphama

Tôi đang chỉnh theo chuẩn quốc tế, không lùi sửa cảm ơn ! Alphama (thảo luận) 17:28, ngày 15 tháng 6 năm 2012 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Sơ khai Công giáo”.