Hút thuốc

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Khói thuốc)

Hút thuốc có thể là: