Khế ước xã hội (sách)

Du Contrat Social ou Principes du droit politique - Khế ước Xã hội hay Những nguyên tắc của luật công là một tác phẩm về tư tưởng triết học chính trị và được viết bởi Jean-Jacques Rousseau, xuất bản năm 1762. Tác phẩm đã tạo nên một bước ngoặt quyết định cho thời hiện đại và là một trong những văn bản lớn của triết học chính trịxã hội, với việc khẳng định nguyên tắc chủ quyền của nhân dân dựa trên các quan niệm về tự do, bình đẳng và nguyện vọng chung.

Thư mụcSửa đổi

Tiếng AnhSửa đổi

  • Bertram, Christopher (2003). Rousseau and the 'Social Contract'. Routledge.
  • Incorvati, Giovanni (2012) “Du contrat social, or the principles of political right(s). Les citoyens de Rousseau ont la parole en anglais”, in: G. Lobrano, P.P. Onida, Il principio della democrazia. Jean-Jacques Rousseau Du Contrat social (1762), Napoli, Jovene, p. 213-256.
  • Williams, David Lay (2014). Rousseau's 'Social Contract': An Introduction. Cambridge University Press.
  • Wraight, Christopher D. (2008). Rousseau's The Social Contract: A Reader's Guide. London: Continuum Books.

Tiếng PhápSửa đổi

Toàn vănSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tiếng AnhSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi