Marginocephalia ("đầu diềm") là một nhánh khủng long thuộc phân bộ Ornithischia bao gồm Pachycephalosauria, và Ceratopsia có sừng. Chúng là những động vật ăn cỏ, đi bằng hai hoặc bốn chân, đặc biệt của chúng có một tấm sừng hoặc hộp sọ dày. Nhóm này đã tiến hóa vào kỉ Jura, và trở nên phổ biến ở đầu kỉ Phấn Trắng.

Marginocephalians
Thời điểm hóa thạch: Cuối kỷ Jura–cuối kỷ Creta, 156–66 triệu năm trước đây
Triceratops side view.jpg
Hộp sọ của Triceratops horridus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
(không phân hạng)Dinosauria
Bộ (ordo)Ornithischia
(không phân hạng)Cerapoda
(không phân hạng)Neornithischia
Sereno, 1986

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Cây phát sinh chủng loài dưới đây được Zheng và cộng sự đề xuất năm 2009.[1]

Marginocephalia

Pachycephalosauria


StenopelixWannanosaurus
Goyocephale
HomalocephalePachycephalosauridae

Ceratopsia


MicropachycephalosaurusChaoyangsaurus
Psittacosauridae


Neoceratopsia


Liaoceratops
Archaeoceratops
LeptoceratopsidaeCoronosauria
Cây phát sinh chủng loài của Butler đề xuất năm 2011.[2]

Marginocephalia

Pachycephalosauria


Wannanosaurus
Goyocephale
HomalocephalePachycephalosauridae

Ceratopsia


MicropachycephalosaurusChaoyangsaurus
StenopelixYinlong

Psittacosauridae


Neoceratopsia


Liaoceratops
Archaeoceratops
LeptoceratopsidaeCoronosauria
Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Zheng, Xiao-Ting; You, Hai-Lu; Xu, Xing; Dong, Zhi-Ming (ngày 19 tháng 3 năm 2009). “An Early Cretaceous heterodontosaurid dinosaur with filamentous integumentary structures”. Nature 458 (7236): 333–336. Bibcode:2009Natur.458..333Z. PMID 19295609. doi:10.1038/nature07856. 
  2. ^ Richard J. Butler, Jin Liyong, Chen Jun, Pascal Godefroit (2011). “The postcranial osteology and phylogenetic position of the small ornithischian dinosaur Changchunsaurus parvus from the Quantou Formation (Cretaceous: Aptian–Cenomanian) of Jilin Province, north-eastern China”. Palaeontology 54 (3): 667–683. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01046.x. 


Bản mẫu:Ornithischian-stub