Khiêu dâm trẻ em là nội dung khiêu dâm khai thác trẻ em để kích thích tình dục.[1][2][3][4][5][6] Nó có thể được sản xuất với trẻ em tham gia trực tiếp hoặc tấn công tình dục một đứa trẻ (còn được gọi là hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em[7][8][9]) hoặc nó có thể là khiêu dâm trẻ em được mô phỏng. Lạm dụng trẻ em xảy ra trong các hoạt động tình dục hoặc các hành vi phô diễn các bộ phận sinh dục hoặc khu vực xương mu được ghi lại trong quá trình sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em.[1][2][4][5][6][10][11] Nội dung khiêu dâm trẻ em có thể sử dụng nhiều loại phương tiện[12], bao gồm các tác phẩm văn học,[7][13][14] tạp chí, ảnh,[12] tác phẩm điêu khắc,[12] tranh vẽ,[12] phim hoạt hình,[12], ghi âm,[15] phim, video,[12]trò chơi điện tử.[16]

Các luật liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em thường bao gồm các hình ảnh tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên, tuổi dậy thì hoặc trẻ vị thành niên sau tuổi dậy thì và hình ảnh do máy tính tạo ra có liên quan đến chúng.[17] Hầu hết những người sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em bị bắt được tìm thấy có hình ảnh của trẻ em trẻ sơ sinh; những người sở hữu hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên sau tuổi dậy thì ít có khả năng bị truy tố, mặc dù những hình ảnh đó cũng nằm trong các đạo luật.[17]

Tham khảo

sửa
 1. ^ a b Finkelhor, David. “Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse”. Future of Children. v4 n2 (Sum–Fall 1994): 31–53.
 2. ^ a b Hobbs, Christopher James; Helga G. I. Hanks; Jane M. Wynne (1999). Child Abuse and Neglect: A Clinician's Handbook. Elsevier Health Sciences. tr. 328. ISBN 0-443-05896-2. Child pornography is part of the violent continuum of child sexual abuse
 3. ^ Claire Milner, Ian O'Donnel. (2007). Child Pornography: Crime, computers and society. Willan Publishing. tr. 123. ISBN 1-84392-357-2.
 4. ^ a b Sheldon, Kerry; Dennis Howitt (2007). Sex Offenders and the Internet. John Wiley and Sons. tr. 20. ISBN 0-470-02800-9. 'Child pornography is not pornography in any real sense; simply the evidence recorded on film or video tape – of serious sexual assaults on young children' (Tate, 1992, p.203)... 'Every piece of child pornography, therefore, is a record of the sexual use/abuse of the children involved.' Kelly and Scott (1993, p. 116)... '...the record of the systematic rape, abuse, and torture of children on film and photograph, and other electronic means.' Edwards(2000, p.1)
 5. ^ a b Klain, Eva J.; Heather J. Davies; Molly A. Hicks (2001). Child Pornography: The Criminal-justice-system Response (PDF). National Center for Missing & Exploited Children. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 12 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2015. Because the children depicted in child pornography are often shown while engaged in sexual activity with adults or other children,they are first and foremost victims of child sexual abuse.
 6. ^ a b Wortley, Richard; Stephen Smallbone. “Child Pornography on the Internet”. Problem-Oriented Guides for Police. No. 41: 17. The children portrayed in child pornography are first victimized when their abuse is perpetrated and recorded. They are further victimized each time that record is accessed.
 7. ^ a b Akdeniz, Yaman (2008). Internet child pornography and the law: national and international responses. Ashgate Publishing, Ltd. tr. 11. ISBN 0-7546-2297-5.
 8. ^ Wortley, Richard; Stephen Smallbone (2006). Situational Prevention Of Child Sexual Abuse, Volume 19 of Crime prevention studies. Criminal Justice Press. tr. 192. ISBN 1-881798-61-5.
 9. ^ Sanderson, Christiane (2004). The seduction of children: empowering parents and teachers to protect children from child sexual abuse. Jessica Kingsley Publishers. tr. 133. ISBN 1-84310-248-X.
 10. ^ Sheldon, Kerry; Dennis Howitt (2007). Sex Offenders and the Internet. John Wiley and Sons. tr. 9. ISBN 0-470-02800-9. ...supplying the material to meet this demand results in the further abuse of children Pictures, films and videos function as a permanent record of the original sexual abuse. Consequently, memories of the trauma and abuse are maintained as long as the record exists. Victims filmed and photographed many years ago will nevertheless be aware throughout their lifetimes that their childhood victimization continues to be exploited perversely.
 11. ^ Agnes Fournier de Saint Maur (tháng 1 năm 1999). “Sexual Abuse of Children on the Internet: A New Challenge for INTERPOL” (PDF). Expert Meeting on Sexual Abuse of Children, Child Pornography and Paedophilia on the Internet: an international challenge. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
 12. ^ a b c d e f “What is Child Pornography”. NCMEC. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008.
 13. ^ “Definition of 'Child Pornography'. Criminal Code of Canada, Section 163.1. Electronic Frontier Canada. 2004. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2018.
 14. ^ “Sharpe Not Guilty of Possessing Written Child Pornography”. CBC News. ngày 26 tháng 3 năm 2002. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2018. Đã định rõ hơn một tham số trong |archiveurl=|archive-url= (trợ giúp)
 15. ^ Akdeniz, Yaman (2008). Internet child pornography and the law: national and international responses. Ashgate Publishing, Ltd. tr. 153. ISBN 0-7546-2297-5.
 16. ^ "Child Porn" video game rated PG in Australia”. digiknow. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013.
 17. ^ a b Wells, M.; Finkelhor, D.; Wolak, J.; Mitchell, K. (2007). “Defining Child Pornography: Law Enforcement Dilemmas in Investigations of Internet Child Pornography Possession” (PDF). Police Practice and Research. 8 (3): 269–282. doi:10.1080/15614260701450765. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2008.

Liên kết ngoài

sửa