Khoản vay

là hình thức mượn tiền

Trong tài chính, một khoản vay là việc một cá nhân, tổ chức hay thực thể cho một cá nhân, tổ chức hay thực thể khác mượn tiền. Khoản vay không kỳ hạn là một hình thức cho vay ngắn hạn[1].

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Signoriello, Vincent J. (1991), Commercial Loan Practices and Operations, ISBN 978-1-55520-134-0