Trong kinh tế học tài chính, tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên. Có lẽ dịch vụ tài chính quan trọng nhất mà các tổ chức tài chính cung cấp là hoạt động như các trung gian tài chính. Phần lớn các tổ chức tài chính được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước.

Theo định nghĩa rộng, có ba loại hình tổ chức tài chính chủ yếu:[1]

  1. Các tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi và cho vay, bao gồm các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ thế chấp, các công ty quản lý các tài sản ủy thác hay vốn đầu tư (trust company), quỹ nhà ở (building society).
  2. Các công ty bảo hiểm và các quỹ hưu trí
  3. Các công ty môi giới chứng khoán, quỹ đầu tư ủy thác.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Siklos, Pierre (2001). Money, Banking, and Financial Institutions: Canada in the Global Environment. Toronto: McGraw-Hill Ryerson. tr. 40. ISBN 0-07-087158-2. 

Liên kết ngoàiSửa đổi