Kho (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kho trong tiếng Việt Nam có thể chỉ:

  • Nhà kho: một dạng kiến trúc được xây dựng trên một địa điểm đạt các điều kiện nhất định để sử dụng cho việc chứa và lưu trữ hàng hoá.
  • Kỹ thuật nấu ăn kho:Một phương pháp nấu ăn mà thực phẩm được nấu kỹ và rất mặn: kho cá, kho thịt,....