Khoa học nông nghiệp (tiếng Anh: Agricultural science[1]) là một lĩnh vực sinh học, bao gồm các phần của khoa học chính xác, tự nhiên, kinh tếxã hội, được sử dụng trong thực hành và hiểu biết về nông nghiệp. Các chuyên gia về khoa học nông nghiệp được gọi là nhà khoa học nông nghiệp hoặc nhà nông học.

Phân ngành

sửa

Phân biệt với "nông nghiệp" và "nông học"

sửa

Các thuật ngữ "nông nghiệp", "khoa học nông nghiệp" và "nông học" thường bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, chúng bao gồm các khái niệm khác nhau:

 • Nông nghiệp là một tập hợp các hoạt động biến đổi môi trường để sản xuất động vật và thực vật cho con người sử dụng. Nông nghiệp liên quan đến các kỹ thuật, bao gồm cả việc áp dụng các nghiên cứu nông học.
 • Nông họcnghiên cứu và phát triển liên quan đến việc nghiên cứu và cải tiến cây trồng dựa trên thực vật.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Agriscience | Meaning & Definition for UK English”. Oxford Dictionary of English (bằng tiếng Anh). Oxford University Press via Lexico. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 2 năm 2022. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2022.

Đọc thêm

sửa
 • Agricultural Research, Livelihoods, and Poverty: Studies of Economic and Social Impacts in Six Countries Edited by Michelle Adato and Ruth Meinzen-Dick (2007), Johns Hopkins University Press Food Policy Report[1]
 • Claude Bourguignon, Regenerating the Soil: From Agronomy to Agrology, Other India Press, 2005
 • Pimentel David, Pimentel Marcia, Computer les kilocalories, Cérès, n. 59, sept-oct. 1977
 • Russell E. Walter, Soil conditions and plant growth, Longman group, London, New York 1973
 • Salamini, Francesco; Özkan, Hakan; Brandolini, Andrea; Schäfer-Pregl, Ralf; Martin, William (2002). “Genetics and geography of wild cereal domestication in the near east”. Nature Reviews Genetics. 3 (6): 429–441. doi:10.1038/nrg817. PMID 12042770.
 • Saltini Antonio, Storia delle scienze agrarie, 4 vols, Bologna 1984–89, ISBN 88-206-2412-5, ISBN 88-206-2413-3, ISBN 88-206-2414-1, ISBN 88-206-2415-X
 • Vavilov Nicolai I. (Starr Chester K. editor), The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants. Selected Writings, in Chronica botanica, 13: 1–6, Waltham, Mass., 1949–50
 • Vavilov Nicolai I., World Resources of Cereals, Leguminous Seed Crops and Flax, Academy of Sciences of Urss, National Science Foundation, Washington, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1960
 • Winogradsky Serge, Microbiologie du sol. Problèmes et methodes. Cinquante ans de recherches, Masson & c.ie, Paris 1949

Liên kết ngoài

sửa
 1. ^ Agricultural research, livelihoods, and poverty | International Food Policy Research Institute (IFPRI) Lưu trữ 26 tháng 6 2010 tại Wayback Machine