Khu của Indonesia (tiếng Indonesia: kecamatan) là cấp hành chính địa phương thứ ba, dưới huyệnthành phố, trên phường xã (kelurahan, desa).

Coat of arm of Indonesia
Phân chia hành chính
ở Indonesia

Tỉnh
Thành phố | Huyện
Khu
Phường xã

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa