Khu kinh tế, theo Nghị định Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định.[1][2] Theo Nghị định trên, một khu kinh tế phải có diện tích tối thiểu là 10 ngàn hecta (100 km²), có vị trí địa lý thuận lại cho phát triển kinh tế khu vực (có cảng biển nước sâu hoặc gần sân bay), kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia và quốc tế; dễ kiểm soát và giao lưu thuận tiện với trong nước và nước ngoài; có điều kiện thuận lợi và nguồn lực để đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Do điều kiện thành lập như vậy, tất cả các khu kinh tế hiện nay của Việt Nam đều ở ven biển.

Khu kinh tế (Việt Nam) trên bản đồ Việt Nam
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Khu kinh tế (Việt Nam)
Vị trí của 18 khu kinh tế ven biển Việt Nam hiện nay

Nghị định trên cũng phân biệt rõ khu kinh tế với khu kinh tế cửa khẩukhu công nghiệp.

Trung Trung Bộ là khu vực có nhiều khu kinh tế nhất. Có ý kiến cho rằng việc thành lập quá nhiều khu kinh tế ở Trung Bộ làm phân tán nguồn lực để phát triển miền Trung.[1] Lưu trữ 2007-03-13 tại Wayback Machine

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc quy hoạch tại một số KKT ven biển còn chưa đáp ứng được yêu cầu, quá trình phát triển kinh tế, còn mang tính cục bộ, chưa được xem xét tổng thể lợi ích quốc gia và lợi ích vùng, địa phương. KKT chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng... Để phát huy hơn nữa vai trò của các KTT ven biển, Chính phủ đã kiến nghị Bộ Chính trị xây dựng Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).[3]

Danh sách khu kinh tế Việt Nam sửa

Khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam là khu kinh tế mở Chu Lai, thành lập năm 2003. Ngày 23/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án "quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020".[4] Đến thời điểm tháng 9 năm 2020, Việt Nam có 18 khu trong quy hoạch nói trên đều đã được chính thức thành lập là khu kinh tế hoặc được hưởng quy chế ưu đãi như khu kinh tế.[5][6]

Khu kinh tế Địa điểm Thời điểm thành lập Diện tích (ha)
Vân Đồn Quảng Ninh 26/7/2007[7] 217.133
Quảng Yên Quảng Ninh 15/11/2020[8] 13.303
Đình Vũ – Cát Hải Hải Phòng 10/1/2008[9] 22.540[10]
Thái Bình Thái Bình 1/10/2017[11] 30.583
Ninh Cơ Nam Định
Nghi Sơn Thanh Hóa 15/5/2006[12] 106.000[13]
Đông Nam Nghệ An Nghệ An 11/6/2007[14] 20.776,47[15]
Vũng Áng Hà Tĩnh 3/4/2006[16] 22.781
Hòn La Quảng Bình 10/6/2008[17] 10.000
Đông Nam Quảng Trị Quảng Trị 5/11/2015[18] 23.792
Chân Mây – Lăng Cô Thừa Thiên Huế 5/1/2006[19] 27.108
Chu Lai Quảng Nam 5/6/2003[20] 27.040[21]
Dung Quất Quảng Ngãi 11/3/2005[22] 45.332[23]
Nhơn Hội Bình Định 14/6/2005[24] 14.308[25]
Nam Phú Yên Phú Yên 28/4/2008[26] 20.730
Vân Phong Khánh Hòa 25/4/2006[27] 150.000
Định An Trà Vinh 22/6/2009[28] 39.020[29]
Năm Căn Cà Mau 1/1/2011[30] 10.801,95[31]
Phú Quốc Kiên Giang 10/7/2013[32] 58.923

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ “Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế”.
 2. ^ “Nhìn lại các khu kinh tế ở Việt Nam sau 15 năm triển khai”. Cổng thông tin – tư liệu Bộ Xây dựng. 28 tháng 1 năm 2010.
 3. ^ Phát huy hơn nữa vai trò khu kinh tế ven biển
 4. ^ “Quyết định số 1353/QĐ-TTg năm 2008 về việc phê duyệt đề án "quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 5. ^ “Quyết định số 1453/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 6. ^ “Phát triển bền vững kinh tế biển trong bối cảnh mới”. Văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững - Bộ Công Thương. 15 tháng 3 năm 2022. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2022.
 7. ^ “Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 8. ^ “Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 9. ^ “Quyết định số 06/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 10. ^ “Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 11. ^ “Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 12. ^ “Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 13. ^ “Quyết định số 1699/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 14. ^ “Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 15. ^ “Quyết định số 301/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 16. ^ “Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 17. ^ “Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 18. ^ “Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 19. ^ “Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 20. ^ “Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 21. ^ “Quyết định số 1737/QĐ-TTg năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 22. ^ “Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 23. ^ “Quyết định số 1701/QĐ-TTg năm 2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 24. ^ “Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 25. ^ “Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 26. ^ “Quyết định số 54/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 27. ^ “Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 28. ^ “Quyết định số 69/2009/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 29. ^ “Quyết định số 1513/QĐ-TTg năm 2011 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 30. ^ “Quyết định số 66/2010/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 31. ^ “Quyết định số 2456/QĐ-TTg năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.
 32. ^ “Quyết định số 31/2013/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.