Kiền kiền

trang định hướng Wikimedia

Kiền kiền trong tiếng Việt có thể mang các nghĩa sau:

  • Họ Fabaceae: họ đậu, họ cánh bướm