Kim cương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kim cương có thể là:

Khoáng vậtSửa đổi

  • Kim cương, một dạng vật chất carbon tinh thể, được biết đến như là một trong những dạng vật chất rắn cứng nhất có trong tự nhiên, thường được dùng trong khoa học và trang sức.

Thực vậtSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Phật giáoSửa đổi

  • Kim Cương (hay Kim Cang) là một khái niệm có thể mang nhiều nghĩa trong Phật giáo:
    • Kim cương thừa (zh. 金剛乘, sa. vajrayāna) là tên gọi một trường phái Phật giáo xuất hiện trong khoảng thế kỉ thứ 5, 6 tại Bắc Ấn Độ.
    • Kim cương kinh là sự gọi tắt của bộ Kim cương Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh (zh. 金剛般若波羅密多經, sa. vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh.
    • Bất Không Kim Cương (zh. 不空金剛 bùkōng jīngāng, ja. fukū kongō, sa. amoghavajra), cũng được gọi ngắn là Bất Không (sa. amogha), còn mang hiệu là Trí Tạng (zh. 智藏), 705-774, là một Đại sư của Mật tông và cũng là một trong bốn dịch giả danh tiếng nhất của Thánh điển Phật giáo tại Trung Quốc – song song với Cưu-ma-la-thập, Chân Đế và Huyền Trang. Sư được xem là vị Tổ thứ sáu của Mật giáo tại đây.
    • Tượng tám vị Kim cương (Bát bộ Kim Cương) trong chùa.

Tên ngườiSửa đổi