Kim giao (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kim giao trong tiếng Việt có thể là tên chung chỉ một số loài thực vật hạt trần.