Kislovodsk (tiếng Nga: Кисловодск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Stavropol Krai. Thành phố có dân số 129.788 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn 128 thứ của Nga theo dân số năm 2002.

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Stavropol Krai