Klintsy (tiếng Nga: Клинцы) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Bryansk Oblast. Thành phố có dân số 67.325 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 232 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ:

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Tỉnh Bryansk