Krông Năng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Krông Năng là tên gọi của sông Krông Năng, con sông chảy qua địa bàn ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên tại miền Trung Việt Nam và là một phụ lưu của sông Ba. Ngoài ra, danh xưng này còn được đặt cho: