Krymsk (tiếng Nga:Крымск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Krasnodar Krai. Thành phố có dân số 56.623 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 291 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ:

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Krasnodar Krai