Lãnh thổ Alabama (tiếng Anh: Alabama Territory hay Territory of Alabama) từng là một lãnh thổ hợp nhất có tổ chức của Hoa Kỳ. Lãnh thổ Alabama được tách ra từ Lãnh thổ Mississippi ngày 15 tháng 8 năm 1817. Nó tồn tại cho đến 14 tháng 12 năm 1819 khi được phép gia nhập liên bang để trở thành tiểu bang Alabama.

Lãnh thổ Alabama
Lãnh thổ hợp nhất có tổ chức của Hoa Kỳ

1817–1819

Cờ Lãnh thổ Alabama

Cờ
Vị trí của Lãnh thổ Alabama
Vị trí của Lãnh thổ Alabama
Thủ đô St. Stephens
Chính phủ Lãnh thổ hợp nhất có tổ chức
Thống đốc
 -  1817-1819 William Wyatt Bibb
Lịch sử
 -  Thành lập 15 tháng 8 năm 1817 [1] 1817
 -  Trở thành tiểu bang 14 tháng 12 năm 1819 [1] 1819

Lịch sử sửa

Lãnh thổ Alabama [n] được định hình theo một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ ngày 3 tháng 3 năm 1817 nhưng chưa có hiệu lực cho đến 15 tháng 8 năm 1817.[1][2][3] Việc trì hoãn này là do một điều khoản trong đạo luật, nói rằng đạo luật có hiệu lực chỉ khi nào phần phía tây của Lãnh thổ Mississippi lập ra một hiến pháp tiểu bang để đi đến giai đoạn trở thành tiểu bang. Sự kiện này diễn ra vào tháng 8 năm 1817,[1]Lãnh thổ Mississippi trở thành một tiểu bang vào ngày 10 tháng 12 năm 1817.

Vị trí sửa

St. Stephens có vị trí trong khu vực trung tâm của Lãnh thổ Alabama trên sông Tombigbee trở thành thủ phủ duy nhất của lãnh thổ. William Wyatt Bibb là thống đốc duy nhất củ lãnh thổ.

Ngày 14 tháng 12 năm 1819, Alabama được phép gia nhập liên bang để trở thành tiểu bang thứ 22 của Hoa Kỳ,[2] with Bibb becoming the first state governor (1819–1820).

Tiến hóa lãnh thổ của Alabama sửa

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  [n] - Name "Territory of Alabama" was often used in the time period, rather than "Alabama Territory".

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d "An 1820 Claim to Congress: Alabama Territory: 1817"; The Intruders; TNGenNet Inc.; 2001; quick webpage: TN-537
  2. ^ a b "Timeline 1811-1820" (events +sources); Algis Ratnikas; "Timelines of History"; 2007; webpage: TimeLine Miss Lưu trữ 2016-11-16 tại Wayback Machine
  3. ^ "Statehood Dates"; 50states.com; 1998/2009; webpage: 50s-statehood

Liên kết ngoài sửa