Lê Đình Khanh (sinh năm 1956) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hải Dương.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 2/1/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Phó Trưởng ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Hải dương khóa XV(2011-2016)

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 5/6/1984

Nơi ứng cử: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2011-2016)

Tham khảoSửa đổi