Lê Hồng Quang có thể là:

  • Thẩm phán Lê Hồng Quang, tên khác: nhà báo Hoàng Kỳ, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1968 tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam
  • Thẩm phán Lê Hồng Quang, sinh năm 1965 tại Quảng Trị, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị (2013-).
  • Lê Hồng Quang, diễn viên sinh năm 1977