Tỉnh ủy An Giang hay còn được gọi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, hay Đảng ủy tỉnh An Giang. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh An Giang giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy An Giang

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ X
(năm 2015 - tới nay)
Ủy viên
Bí thư Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư (2) Võ Anh Kiệt -T.trực
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (15) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X
Tỉnh ủy viên (53) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X[1]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh An Giang
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Thành phố Long Xuyên - Tỉnh An Giang

Tỉnh ủy An Giang có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang và Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Trung ương Đảng Võ Thị Ánh Xuân.

Lịch sửSửa đổi

Trước khi thành lập ĐảngSửa đổi

Phong trào cách mạng yêu nước cuối những năm 1920 phát triển mạnh mẽ. Tháng 09/1926 tại Ô Môn - Cần Thơ, Châu Văn Liêm cùng một số giáo viên, học sinh, nhà nho yêu nước ở Long Xuyên, Cần Thơ lập ra "Việt Nam Phục Quốc Đảng". Giữa tháng 08/1927, Việt Nam phục quốc Đảng cử 9 người sang Trung Quốc học tập, trong đó có Trần Văn Thạnh (Chợ Mới) và Nguyễn Văn Cưng (Lấp Vò).

Cuối năm 1927, tại Long Điền (Chợ Mới) Chi bộ Hội Viết Nam Cách mạng thanh niên của Long Xuyên, Châu Đốc ra đời gồm ba người: Châu Văn Liêm, Bùi Trung Phẩm và Lâm Văn Cẩn.

Tháng 2/1928, Tỉnh bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tỉnh Long Xuyên được thành lập, Châu Văn Liêm được chỉ định làm Bí thư. Tháng 2/1929, Châu Văn Liêm được rút về Sài Gòn bổ sung vào Ban Thường vụ Kỳ bộ. Nguyễn Văn Cưng lên làm Bí thư.

Giai đoạn 1930-1945Sửa đổi

Tháng 3/1930, lãnh đạo Hội Thanh niên ở Long Xuyên như Nguyễn Văn Cưng, Bảy Xuyến… được kết vào Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Lưu Kim Phong (cán bộ Đặc ủy) hình thành Ban Chấp ủy lâm thời tỉnh Long Xuyên do Nguyễn Văn Cưng làm Bí thư. Tháng 9/1930, Nguyễn Văn Cưng bị thực dân Pháp bắt, Lưu Kim Phong lãnh đạo Tỉnh ủy lâm thời.

Cuối tháng 4/1930, Phạm Hữu Lầu thay mặt Xứ ủy Nam kỳ về triển khai kế hoạch cho Đặc ủy Hậu Giang. Đặc ủy trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh ở Chợ Mới và Cao Lãnh. Tháng 7/1931, sau khi Đặc ủy Hậu Giang bị phá vỡ, Đặc ủy Long - Châu - Rạch - Hà được hình thành.

Giai đoạn 1945-1975Sửa đổi

Giai đoạn 1975-naySửa đổi

Đại hội Đại biểu Đảng bộSửa đổi

Đại hội đại biểu Lần thứ Thời gian Địa điểm Đại biểu Cấp ủy Ghi chú
Đảng bộ tỉnh An Giang I vòng 1 10-20/11/1976 Thị xã Long Xuyên 320 Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 8-22/4/1977 Thị xã Long Xuyên 320 35
1 dự khuyết
II 25-31/12/1979 Thị xã Long Xuyên 410 41
4 dự khuyết
III vòng 1 11-19/01/1982 Thị xã Long Xuyên 327 Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 18-21/3/1983 Thị xã Long Xuyên 327 43
IV 14-18/10/1986 Thị xã Long Xuyên 355 44
15 dự khuyết
V vòng 1 25-27/4/1991 Thị xã Long Xuyên 355 Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2 14-18/10/1991 Thị xã Long Xuyên 357 41
2 dự khuyết
VI 5-8/5/1996 Thị xã Long Xuyên 350 49
VII 7-11/01/2001 Thành phố Long Xuyên 369 47
VIII 20-23/12/2005 Thành phố Long Xuyên 300 49
IX 17-19/10/2010 Thành phố Long Xuyên 348 55
X 20-22/10/2010 Thành phố Long Xuyên 349 53

Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

Đại hội lần thứ I (11/1976-12/1979)
 • Bí thư: Lê Văn Nhung (Lê Việt Thắng)
 • Phó Bí thư: Nguyễn Văn Hơn
Đại hội lần thứ II (1/1980-3/1983)
 • Bí thư: Lê Văn Nhung
 • Phó Bí thư: Nguyễn Văn Hơn; Võ Thái Bảo (Tám Sử)
Đại hội lần thứ III (3/1983-10/1986)
 • Bí thư: Lê Văn Nhung
 • Phó Bí thư: Võ Thái Bảo; Trần Thế Lộc (Bảy Phong)
Đại hội lần thứ IV (10/1986-10/1991)
 • Bí thư: Nguyễn Văn Hơn
 • Phó Bí thư: Trần Thế Lộc; Trương Công Thận (Ba Đức); Võ Quang Liêm (Ba Liêm); Nguyễn Minh Đào (7/1989-)
Đại hội lần thứ V (10/1991-5/1996)
 • Bí thư: Nguyễn Văn Hơn
 • Phó Bí thư: Trương Công Thận; Võ Văn Hết (Mười Minh)
Đại hội lần thứ VI (5/1996-2000)
 • Bí thư: Trương Công Thận (-7/1998); Nguyễn Hữu Khánh (7/1998-)
 • Phó Bí thư: Nguyễn Hữu Khánh (Út Vũ) (-7/1998); Lê Phú Hội; Nguyễn Tuấn Khanh (7/1998-)
Đại hội lần thứ VII (1/2001-12/2005)
 • Bí thư: Lê Phú Hội
 • Phó Bí thư: Nguyễn Tuấn Khanh (-9/2002); Nguyễn Minh Nhị; Cao Đức Phát (2/2003-)
Đại hội lần thứ VIII (12/2005-10/2010)
 • Bí thư: Nguyễn Hoàng Việt (-12/2009); Võ Thanh Khiết (12/2009-)
 • Phó Bí thư: Võ Thanh Khiết (-12/2009); Lâm Minh Chiếu; Phan Văn Sáu (2/2010-)
Đại hội lần thứ IX (10/2010-10/2015)
 • Bí thư: Phan Văn Sáu
 • Phó Bí thư: Phạm Biên Cương; Vương Bình Thạnh; Võ Thị Ánh Xuân (10/2013-)
Đại hội lần thứ X (10/2015-10/2020)
 • Bí thư: Võ Thị Ánh Xuân
 • Phó Bí thư: Võ Anh Kiệt; Vương Bình Thạnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủySửa đổi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020:[2][3]

 1. Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh [4]
 2. Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 3. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh
 4. Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 5. Hồ Văn Răng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 6. Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
 7. Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nghỉ hưu)
 8. Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 9. Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 10. Lê Hoàng Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 11. Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh
 12. Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
 13. Phạm Thành Thái, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên
 14. Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc

Tham khảoSửa đổi