Lê Hữu Đức

trang định hướng Wikimedia

Lê Hữu Đức là một tên người Việt Nam. Một số nhân vật nổi bật cùng mang tên này như: