Lê Nam Giới (sinh 1946) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Cần Thơ.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.