Lê Quảng Độ

Lê Quảng Độ (黎廣度, ? – 1517) là quan trải qua bốn triều các vua Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy MụcLê Tương Dực, làm đến chức Thái sư, tước Thiệu Quốc Công. Sau bị tội theo loạn đảng của Trần Cảo, xử tử hình vào năm 1517[1].

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Nguyễn Khắc Thuần, Sđd, tr. 110

Tham khảoSửa đổi

  • Nguyễn Khắc Thuần. Việt sử giai thoại, tập 5. Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.