Lê Trọng Sang (sinh năm 1962) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 3/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Cử nhân Tài chính tín dụng

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 3/2/1985

Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi