Huyện Lôi Dương là huyện thuộc phủ Thanh Đô[1] được đặt tên đời Lê Thánh Tông năm Hồng Đức 10 (1469) khi mà thực hiện định bản đồ cả nước.

Nguồn gốc Sửa đổi

Thời Trần-Hồ là huyện Cổ Lôi; thời thuộc Minh cũng là huyện Cổ Lôi. Đời Lê Thánh Tông đổi gọi là huyện Lôi Dương. Năm Minh Mệnh 18 (1837) trích 1 tổng Luận Khê sang châu Thường Xuân.

Sau 1945 bỏ cấp phủ, phủ Thọ Xuân (tức huyện Lôi Dương cũ) đổi làm huyện Thọ Xuân. Nay là huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá.

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Năm 1826 đổi thuộc phủ Thọ Xuân, do phủ kiêm lý

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi