Tiên mao

(đổi hướng từ Lông roi)

Tiên mao hay sợi/ lông roi là một mao phụ siêu nhỏ có cấu trúc sợi mảnh nhô ra từ thân tế bào của một số tế bào sinh vật nhân sơ (prokaryote) và sinh vật nhân chuẩn (eukaryote). Flagellum trong tiếng Latin có nghĩa là tiên mao. Phần lớn tiên mao có vai trò chính là vận động giúp bơi lội, nhưng nó cũng thường có chức năng như một bào quan cảm giác, nhạy cảm với hóa chất và nhiệt độ bên ngoài tế bào.[1][2].

Cấu trúc tiên mao vi khuẩn
Tiên mao Chlamydomonas sp. (10000×)

Tiên mao là bào quan được xác định bởi chức năng hơn là cấu trúc. Có sự khác biệt lớn giữa các loại khác nhau của các tiên mao. Tiên mao sinh vật nhân sơnhân chuẩn có khác biệt lớn trong thành phần protein, cấu trúc và cơ chế của động cơ đẩy. Tuy nhiên, cả hai đều được sử dụng cho việc bơi lội là chính.

Các loạiSửa đổi

Cấu trúc gốc tiên mao đặc biệt hai loại vi khuẩn Gram âm (-) và Gram dương (+). Cấu trúc gốc tiên mao 2 vòng ổ đĩa gốc ở Gram dương (+), và 4 vòng ổ đĩa gốc ở Gram âm (-).

Chỉ dẫnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bardy SL, Ng SY, Jarrell KF (February 2003). Prokaryotic motility structures. Microbiology (Reading, Engl.) 149 (Pt 2): 295–304. PMID 12624192.
  2. ^ Lefebvre PA; Lefebvre, PA (2001). Assembly and Motility of Eukaryotic Cilia and Flagella. Lessons from Chlamydomonas reinhardtii. Plant Physiol. 127 (4): 1500–1507. PMC 1540183. PMID 11743094.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi