Lý Văn Huấnkiểm sát viên người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Lý Văn Huấn
Chức vụ
Nhiệm kỳ29 tháng 5 năm 2018 – 1 tháng 4 năm 2019
307 ngày
Tiền nhiệmNgô Thanh Hải
Kế nhiệmPhùng Đức Tiến
Vị tríTỉnh Thái Nguyên
Nhiệm kỳ – 21 tháng 8 năm 2015
Viện trưởngNgô Thanh Hải
Vị tríTỉnh Thái Nguyên
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Nhiệm kỳ – 21 tháng 8 năm 2015
Vị tríTỉnh Thái Nguyên
Thông tin chung
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Quê quánPhú Xuyên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.

Tiểu sửSửa đổi

Lý Văn Huấn là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Lý Văn Huấn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, được Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hải Phong trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2019 (cùng với Hoàng Văn Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).[1]

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ngô Thanh Hải qua đời vì bệnh nặng.

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, được Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hải Phong trao Quyết định số 30/QĐ-VKSTC ngày 29/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam giao Phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Xuân Tú (ngày 22 tháng 8 năm 2015). “Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018.
  2. ^ Phạm Thị Thu Hương (ngày 8 tháng 6 năm 2018). “HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO PHỤ TRÁCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN”. VKSND tỉnh Thái Nguyên. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018.[liên kết hỏng]