Lý thuyết quyết định

Lý thuyết quyết định, hay còn được gọi là Lý thuyết quyết định thống kê, là một lý thuyết của lĩnh vực thống kê. Lý thuyết bao gồm các phương pháp giải quyết vấn đềthông tin hoặc thiếu, hoặc bất định hay một số trường hợp hầu như thiếu hoàn chỉnh.[1]

Chú thích sửa

  1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2015.