Lương Ngọc Toản

Lương Ngọc Toản (sinh 1937) là Phó Giáo sư-Tiến sĩ sinh vật học, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, thuộc đoàn đại biểu An Giang.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.