Lướt thuyền buồm

Lướt thuyền buồm sử dụng gió trên các cánh buồm, cánh buồm hoặc diều để đẩy một chiếc thuyền trên mặt nước (thuyền buồm, lướt gió hoặc kitesurfer), trên băng (thuyền băng) hoặc trên đất liền (du thuyền trên đất liền) trên một đường đã chọn, thường là một phần của kế hoạch điều hướng lớn hơn.

Một đường đi được xác định liên quan đến hướng gió thực sự được gọi là một điểm của cánh buồm.

Thuyền buồm thông thường không thể lấy được năng lượng từ những cánh buồm trên một điểm buồm quá gần gió. Trên một điểm nhất định của cánh buồm, thủy thủ điều chỉnh sự liên kết của mỗi cánh buồm theo hướng gió rõ ràng (theo cảm nhận trên tàu) để huy động sức mạnh của gió. Các lực lượng được truyền qua các cánh buồm được chống lại bởi các lực lượng từ thân tàu, keel và bánh lái của một chiếc thuyền buồm, bởi các lực lượng từ các vận động viên trượt băng của một chiếc thuyền băng, hoặc bởi các lực lượng từ các bánh xe của một tàu thuyền mặt đất để cho phép điều khiển khóa học.

Trong thế kỷ 21, hầu hết chèo thuyền đại diện cho một hình thức giải trí hoặc thể thao. Đi thuyền giải trí hoặc du thuyền có thể được chia thành đua và bay. Du lịch trên biển có thể bao gồm các chuyến đi xa bờ và vượt đại dương, đi thuyền ven biển trong tầm nhìn của đất liền và ngày.

Cho đến giữa thế kỷ 19, tàu thuyền dùng buồm là phương tiện chính cho thương mại hàng hải; thời kỳ này được gọi là Thời đại của tàu buồm.

Tham khảoSửa đổi