Lưu Định Quốc (Lương vương)

Lưu Định Quốc (chữ Hán: 刘定国, ? - 45 TCN), tức Lương Kính vương (梁敬王), là vương chư hầu thứ chín của nước Lương, chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lương Kính vương
梁敬王
Vương chủ chư hầu triều Hán
Lương vương
Trị vì85 TCN-45 TCN
Tiền nhiệmLương Trinh vương Lưu Vô Thương
Kế nhiệmLương Di vương Lưu Toại
Thông tin chung
Sinh
Trung Quốc
Mất45 TCN
Huy Dương, Hà Nam, Trung Quốc
Hậu duệLưu Toại
Tên đầy đủ
Lưu Định Quốc
Thụy hiệu
Lương Kính vương
Tước hiệuLương vương
Chánh quyềnNước Lương/Nhà Hán
Thân phụLương Trinh vương Lưu Vô Thương

Lưu Định Quốc là con trai của Lương Khoảnh (Trinh) vương Lưu Vô Thương, chư hầu vương thứ tám của nước Lương. Hán thư không ghi rõ ông chào đời vào năm nào.

Năm 85 TCN, phụ thân Khoảnh vương Lưu Vô Thương qua đời. Lưu Định Quốc kế tập tước vương ở nước Lương, sử xưng là Kính vương.

Hán thư không cho biết gì về những việc làm của Lưu Định Quốc lúc sinh tiền cũng như lúc làm Lương vương.

Năm 45 TCN, Lưu Định Quốc qua đời, làm Lương vương được 40 năm, được ban thụy là Kính vương. Thái tử Lưu Toại nối tước, tức là Lương Di vương.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Hán thư, thiên
    • Văn tam vương truyện (quyển 47)

Chú thíchSửa đổi