Lưu Tuần (chữ Hán: 刘循, ? - 54 TCN), tức Trung Sơn Hoài vương (中山懷王), là chư hầu vương thứ sáu của nước Trung Sơn, chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc

Lưu Tuần/Trung Sơn Hoài vương
刘循/中山懷王
Trung Sơn vương
Vương chủ chư hầu nhà Hán
Trị vì69 TCN-54 TCN
Tiền nhiệmTrung Sơn Hiến vương Lưu Phúc
Kế nhiệmTrung Sơn Ai vương Lưu Cánh
Thông tin chung
Sinh{{{nơi sinh}}}
Mất54 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Lưu Tuần
Thụy hiệu
Trung Sơn Hoài vương
Tước vịTrung Sơn vương
Chính quyềnNhà Hán
Thân phụLưu Phúc

Lưu Tuần là con trai của Trung Sơn Hiến vương Lưu Phúc, vương chư hầu thứ năm ở nước Trung Sơn thời Hán. Năm 69 TCN, Lưu Phúc qua đời, Lưu Tuần lên nối tước Trung Sơn vương.

Hán thư không cho biết gì về những việc làm của ông lúc sinh tiền cũng như lúc làm vua Trung Sơn.

Năm 54 TCN, Lưu Tuần qua đời, giữ tước Trung Sơn vương được 15 năm, truy thụy là Hoài vương, không rõ bao nhiêu tuổi. Ông không có con nối dõi, nên nước Trung Sơn bị phế trừ, trở lại làm quận phụ thuộc nhà Hán. Mãi đến năm 19 TCN, Hán Thành Đế lại phong cho chú ông là Lưu Vân Khách làm Quảng Đức vương để kế tục Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Chú thích

sửa