Lưu Vũ (Thành Dương vương)

Lưu Vũ (chữ Hán: 刘武, ? - 98 TCN), tức Thành Dương Huệ vương (城陽惠王), là vương chư hầu thứ năm của nước Thành Dương thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Vũ/Thành Dương Huệ vương
刘武,/城陽惠王
Thành Dương vương
Vương chủ nước Thành Dương
Trị vì108 TCN - 98 TCN
Tiền nhiệmThành Dương Kính vương Lưu Nghĩa
Kế nhiệmThành Dương Hoang vương Lưu Thuận
Thông tin chung
Mất98 TCN
Trung Quốc
Hậu duệLưu Thuận
Tên thật
Lưu Nghĩa
Thụy hiệu
Thành Dương Huệ vương
Tước vịThành Dương vương
Chính quyềnNhà Hán/Nước Thành Dương
Thân phụThành Dương Kính vương

Lưu Vũ là con trai của Thành Dương vương Lưu Nghĩa. Năm 109 TCN, Lưu Nghĩa qua đời, thụy là Kính vương. Lưu Vũ lên nối tước vương ở Thành Dương.

Hán thư không cho biết những việc làm của Lưu Vũ lúc sinh thời cũng như lúc làm Thành Dương vương.

Năm 98 TCN, Thành Dương vương Lưu Vũ qua đời. Ông làm Thành Dương vương tổng cộng 10 năm, không rõ bao nhiêu tuổi, được ban thụy là Huệ vương. Con ông là Lưu Thuận nối tước, tức Thành Dương Hoang vương.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa