Lịch sử khoa học

Khoa học là một tổng thể của kiến thức thực nghiệm, lý thuyết và thực tế về thế giới tự nhiên, do các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới phát triển với các phương pháp khoa học, trong đó đặc biệt là sự quan sát, giải thích, và dự báo những hiện tượng của thế giới thực bằng thực nghiệm.

Albert Einstein
Lịch sử khoa học
Nền tảng
Học thuyết/xã hội học
Thuật chép sử
Giả khoa học
Theo thời kỳ
Các nền văn hóa cổ
Thời kỳ cổ đại
Thời Trung cổ
Thời Phục Hưng
Theo chủ đề
Sinh thái học
Địa lý học
Cổ sinh vật học
Phép tính
Toán học tổ hợp
Logic
Thống kê
Lượng giác
Khoa học xã hội
Nhân loại học
Kinh tế
Ngôn ngữ học
Khoa học chính trị
Tâm lý học
Xã hội học
Công nghệ
Khoa học nông nghiệp
Khoa học máy tính
Khoa học vật liệu
Y học
Các trang định hướng
Dòng thời gian
Cổng thông tin

Những nền văn hóa sớmSửa đổi

Vào thời tiền sử và cổ đại, khoa học phát triển từ nhu cầu giải thích thế giới và những đòi hỏi thực tế của con người như đo đạc, tính toán, làm thủy lợi, dự báo thời tiết... Khoa học thời kỳ này còn mang nặng tín ngưỡng, tôn giáo và sự thần bí. Những nền khoa học cổ đại sớm phát triển ở Ai Cập, Hy Lạp-La Mã, Ấn ĐộTrung Quốc.

Khoa học thời trung đạiSửa đổi

Khoa học thời kỳ này đặc biệt phát triển mạnh mẽ ở thế giới Hồi giáo và trung cổ châu Âu. Những phát minh khoa học đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của châu Âu và góp phần hình thành Thời kỳ Khai sáng.

Khoa học thời hiện đạiSửa đổi

Khoa học thời hiện đại phát triển ở rất nhiều lĩnh vực với nhiều thành tựu ở vật lý, hóa học, địa lý, thiên văn học, sinh học, y học, công nghệ gen, sinh thái học và các ngành khoa học xã hội.

Xem thêmSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

 • Agassi, Joseph (2007) Science and Its History: A Reassessment of the Historiography of Science (Boston Studies in the Philosophy of Science, 253) Springer. ISBN 1-4020-5631-1, 2008.
 • Boorstin, Daniel (1983). The Discoverers: A History of Man's Search to Know His World and Himself. New York: Random House. ISBN 0394402294. OCLC 9645583.
 • Byers, Nina and Gary Williams, ed. (2006) Out of the Shadows: Contributions of 20th Century Women to Physics, Cambridge University Press ISBN 0-5218-2197-1
 • Heilbron, John L., ed., The Oxford companion to the history of modern science (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Herzenberg, Caroline L. 1986. Women Scientists from Antiquity to the Present Locust Hill Press ISBN 0-933951-01-9
 • Kuhn, Thomas S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.). University of Chicago Press. ISBN 0-226-45807-5
 • Kumar, Deepak (2006). Science and the Raj: A Study of British India, 2nd edition. Oxford University Press. ISBN 0-19-568003-0
 • Lakatos, Imre History of Science and its Rational Reconstructions published in The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press 1978
 • Margolis, Howard (2002). It Started with Copernicus. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-138507-X
 • Needham, Joseph. Science and Civilisation in China. Multiple volumes (1954–2004).
 • Rousseau, GeorgeRoy Porter, eds., The Ferment of Knowledge: Studies in the Historiography of Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1980). ISBN 0-521-22599-X
 • Russell, Bertrand (1945). A History of Western Philosophy: And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. New York: Simon and Schuster.
 • Sarton, George (1927–48), Introduction to the History of Science:Carnegie Institution of Washington Publication no. 376, Baltimore: Williams and Wilkins, CoQuản lý CS1: định dạng ngày tháng (liên kết)
 • Thorndike, Lynn (1923–1958). A History of Magic and Experimental Science. New York: Macmillan.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi