Khoa học là một tổng thể của kiến thức thực nghiệm, lý thuyết và thực tế về thế giới tự nhiên, do các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới phát triển với các phương pháp khoa học, trong đó đặc biệt là sự quan sát, giải thích, và dự báo những hiện tượng của thế giới thực bằng thực nghiệm.

Albert Einstein

Những nền văn hóa sớm

sửa

Vào thời tiền sử và cổ đại, khoa học phát triển từ nhu cầu giải thích thế giới và những đòi hỏi thực tế của con người như đo đạc, tính toán, làm thủy lợi, dự báo thời tiết... Khoa học thời kỳ này còn mang nặng tín ngưỡng, tôn giáo và sự thần bí. Những nền khoa học cổ đại sớm phát triển ở Ai Cập, Hy Lạp-La Mã, Ấn ĐộTrung Quốc.

Khoa học thời trung đại

sửa

Khoa học thời kỳ này đặc biệt phát triển mạnh mẽ ở thế giới Hồi giáo và trung cổ châu Âu. Những phát minh khoa học đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của châu Âu và góp phần hình thành Thời kỳ Khai sáng.

Khoa học thời hiện đại

sửa

Khoa học thời hiện đại phát triển ở rất nhiều lĩnh vực với nhiều thành tựu ở vật lý, hóa học, địa lý, thiên văn học, sinh học, y học, công nghệ gen, sinh thái học và các ngành khoa học xã hội.

Xem thêm

sửa

Đọc thêm

sửa
 • Agassi, Joseph (2007) Science and Its History: A Reassessment of the Historiography of Science (Boston Studies in the Philosophy of Science, 253) Springer. ISBN 1-4020-5631-1, 2008.
 • Boorstin, Daniel (1983). The Discoverers: A History of Man's Search to Know His World and Himself. New York: Random House. ISBN 0394402294. OCLC 9645583.
 • Byers, Nina and Gary Williams, ed. (2006) Out of the Shadows: Contributions of 20th Century Women to Physics, Cambridge University Press ISBN 0-5218-2197-1
 • Heilbron, John L., ed., The Oxford companion to the history of modern science (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Herzenberg, Caroline L. 1986. Women Scientists from Antiquity to the Present Locust Hill Press ISBN 0-933951-01-9
 • Kuhn, Thomas S. (1996). The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.). University of Chicago Press. ISBN 0-226-45807-5
 • Kumar, Deepak (2006). Science and the Raj: A Study of British India, 2nd edition. Oxford University Press. ISBN 0-19-568003-0
 • Lakatos, Imre History of Science and its Rational Reconstructions published in The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press 1978
 • Margolis, Howard (2002). It Started with Copernicus. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-138507-X
 • Needham, Joseph. Science and Civilisation in China. Multiple volumes (1954–2004).
 • Rousseau, GeorgeRoy Porter, eds., The Ferment of Knowledge: Studies in the Historiography of Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1980). ISBN 0-521-22599-X
 • Russell, Bertrand (1945). A History of Western Philosophy: And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. New York: Simon and Schuster.
 • Sarton, George (1927–48), Introduction to the History of Science:Carnegie Institution of Washington Publication no. 376, Baltimore: Williams and Wilkins, CoQuản lý CS1: định dạng ngày tháng (liên kết)
 • Thorndike, Lynn (1923–1958). A History of Magic and Experimental Science. New York: Macmillan.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa