Lục Tây Tinh (tiếng Trung: 陸西星; 1520 - 1606), tự Trường Canh (长庚), hiệu Tiềm Hư (潜虚), có hiệu khác là Phương Hồ Ngoại Sử (方壶外史), người huyện Hưng Hóa, Trực Lệ. Nhân sĩ Đạo giáo thời kỳ nhà Minh, người sáng lập phái Đạo giáo nội đan Đông phái.

Lúc thiếu thời Lục học theo đạo Nho, đậu Tú tài. Sau đó 9 lần đều trượt thi Hương, Lục bèn bỏ Nho giáo, theo học Đạo giáo, tự xưng được Lữ Động Tân truyền thụ kỳ Đan pháp bí quyết. Lúc về già lại học Phật tham Thiền.

Lục Tây Tinh chủ tu pháp Nội đan, đề xướng "Tính mệnh song tu". Các sáng tác gồm Phương Hồ ngoại sử, Nam Hoa phụ mặc, Đạo duyên hồi lục, Tân Ông tự ký,v.v... Theo khảo cứu của các học giả cận đại, xác minh tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa là do Lục Tây Tinh sở tác[1]. Tương truyền Lục Tây Tinh vì phải lo chi phí làm của hồi môn cho con gái xuất giá, nên đã chọn viết Phong Thần diễn nghĩa rồi bán cho lái buôn sách Hứa Trọng Lâm, không ngờ khi phát hành sách bán rất chạy thu được số tiền lớn[2].

Lục Tây Tinh tuy được tôn xưng là Tổ sư Đạo giáo nội đan Đông phái, nhưng chưa chính thức xuất gia làm Đạo sĩ. 

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Trong Truyền kỳ hồi khảo, quyển 7, Thuận Thiên Thời tương truyền rằng: Phong Thần truyện là do đạo sĩ Lục Trường Canh thời nhà Nguyên sở tác,không biết có đúng không
  2. ^ Trong Quy Điền Tỏa ký: có nhà Nho nọ đã bán tất cả mọi thứ trong gia đình để làm của hồi môn cho con gái lớn xuất giá lấy chồng, con gái thứ thấy vậy đem lòng oán hận, vị Nho sĩ trên mới an ủi rằng: đừng buồn phiền vì nghèo khó (Vô ưu bần dã). Lấy bản thảo Phong Thần diễn nghĩa giao cho con gái thứ, sau con rể thứ đem in ra sách phát hành bán rất chạy, thu lợi được rất lớn.

Tham khảoSửa đổi

  • Hàm Phong, Trùng tu Hưng Hóa huyện Chí, quyển 8 "Nhân vật Chí".

Xem thêmSửa đổi