Ling-Temco-Vought (LTV) XC-142 là một loại máy bay vận tải thử nghiệm của Hoa Kỳ, nó được chế tạo nhằm thử nghiệm cấu hình máy bay vận tải cất hạ cánh thẳng đứng/đường băng ngắn.

XC-142
Kiểu Máy bay vận tải VTOL thử nghiệm
Nhà chế tạo Ling-Temco-Vought (LTV)
Chuyến bay đầu 29 tháng 9 năm 1964
Sử dụng chính NASA
Số lượng sản xuất 5

Tính năng kỹ chiến thuật (XC-142A) Sửa đổi

Dữ liệu lấy từ Jane's All The World's Aircraft 1965–66[1]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Xem thêm Sửa đổi

Máy bay tương tự

Danh sách liên quan

Tham khảo Sửa đổi

Chú thích
  1. ^ Taylor 1965, pp. 264–265.
Tài liệu
  • Markman, Steve and William G. Holder. Straight Up A History of Vertical Flight. Atglen, PA: Schiffer Publications, 2000. ISBN 0-7643-1204-9.
  • Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1965–1966. London: Sampson Low, Marston & Company, 1965.

Liên kết ngoài Sửa đổi