Thành phố Lancaster
Lancaster
Shown within Lancashire
Địa lý
Status: City (1937)
Vùng: Tây Bắc Anh
Admin. County: Lancashire
Diện tích:
- Tổng
xếp thứ 85
575,86 km²
Admin. HQ: Lancaster
ONS code: 30UH
Demographics
Dân số:
- Tổng (Bản mẫu:EnglishStatisticsYear)
- Density
[[List of English districts by population|Ranked Bản mẫu:EnglishDistrictRank]]

Bản mẫu:EnglishDistrictDensity / km²
Dân tộc: 97,8% da trắng
Chính trị
Tập tin:Lancast-City-Logo.png
Lancaster City Council
http://www.lancaster.gov.uk/
Leadership: Leader & Cabinet
Executive: Lao động / Bảo thủ / Green / Độc lập / Tự do Dân chủ
MPs: Ben Wallace, Geraldine Smith

Thành phố Lancaster (dân số năm 2002: 133.914) là một khu chính quyền địa phương với tư cách thành phốLancashire, Anh. Thị xã chính của nó là Lancaster, từ đó nó đã được nhận tư cách thành phố. Các thị xã khác trong khu vực này là Morecambe, Heysham, Slyne, và Carnforth.

Thành phố này đã trở thành một county corporate năm 1461; Canterbury đã được chuyển thành một đô thị hạt theo Đạo luật Chính quyền địa phương năm 1888.

Tham khảo

sửa