Lapuyan là một đô thị cấp bốn ở tỉnh Zamboanga del Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 24.366 người trong 4.637 hộ.

Đô thị Lapuyan
Vị trí
Bản đồ của Zamboanga del Sur với vị trí của Lapuyan
Bản đồ của Zamboanga del Sur với vị trí của Lapuyan
Bản đồ của Zamboanga del Sur với vị trí của Lapuyan
Chính quyền
Vùng Tây Mindanao (Vùng IX)
Tỉnh Zamboanga del Sur
Huyện Huyện thứ hai của Zamboanga del Sur
Các Barangay 26
Cấp: đô thị cấp 4
Thị trưởng
Số liệu thống kê
Dân số

     Tổng


24.366 (2000)

Toạ độ 7 38' B, 123 12' Đ

Các đơn vị hành chính Sửa đổi

Lapuyan, về mặt hành chính, được chia thành 26 khu phố (barangay).

 • Bulawan
 • Carpoc
 • Danganan
 • Dansal
 • Dumara
 • Linokmadalum
 • Luanan
 • Lubusan
 • Mahalingeb
 • Mandeg
 • Maralag
 • Maruing [Pronounced as: Mêru-wing]
 • Molum
 • Pampang
 • Pantad
 • Pingalay
 • Poblacion
 • Salambuyan
 • San Jose
 • Sayog
 • Tabon
 • Talabab
 • Tiguha
 • Tininghalang
 • Tipasan
 • Tugaya

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi