Le Pré-Saint-Gervais là một tỉnh Seine-Saint-Denis, thuộc vùng Île-de-France ở miền bắc nước Pháp.

Le Pré-Saint-Gervais

Paris và tỉnh bên trong
Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Quận Bobigny
Liên xã không có vào 2005
Thống kê
Diện tích đất1 0,70 km2 (0,27 dặm vuông Anh)

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa