Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam (còn gọi là Hiệp hội nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam) là một liên đoàn nghị sĩ phi đảng phái ở Nhật Bản.

Lịch sử sửa

Thành viên/thành viên liên kết sửa

Những người được liệt kê dưới đây là thành viên của nhóm nghị sĩ này.

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ 2007 từ giã chính giới。Mất năm 2020。

Nguồn sửa

  1. ^ “チン首相、武部勤 日越友好議員連盟特別顧と会談[政治]”. VIETJOベトナムニュース (bằng tiếng Nhật). 11 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2022. Đã bỏ qua văn bản “和書” (trợ giúp)
  2. ^ a b “鈴木憲和青年局長らが茂木敏充幹事長らに海外研修の成果報告 | 青年局ニュース”. 自由民主党 青年局 (bằng tiếng Nhật). 自由民主党青年局. 13 tháng 9 năm 2022. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2022. Đã bỏ qua văn bản “和書” (trợ giúp)
  3. ^ “プロフィール | 衆議院議員 二階俊博 ホームページ”. www.nikai.jp. 二階俊博. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2022. Đã bỏ qua văn bản “和書” (trợ giúp)
  4. ^ “2004年活動報告 - 海外関連|衆議院議員 小渕優子”. 小渕優子. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2022. Đã bỏ qua văn bản “和書” (trợ giúp)
  5. ^ “岸田自民党政務調査会長による日越大学訪問”. Ministry of Foreign Affairs of Japan (bằng tiếng Nhật). 在ベトナム日本国大使館. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2022. Đã bỏ qua văn bản “和書” (trợ giúp)
  6. ^ “【日本・ベトナム友好議員連盟(会長・武部勤前自民党幹事長)の事務局長に就任!】”. park19.wakwak.com. 林幹雄. 19 tháng 4 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2022. Đã bỏ qua văn bản “和書” (trợ giúp)

Các mục liên quan sửa