Liên minh Super Sentai

(Đổi hướng từ Liên minh Sentai)

Liên minh Sentai là một khái niệm trong Series Super Sentai chỉ sự kiện gặp nhau giữa một đội này với một (hay nhiều) đội khác, cũng có thể là gặp vài thành viên trong các đội khác.

Đặc trưng của liên minh trong Super Sentai là chữ VS.

Siêu liên minhSửa đổi

Là hình thức gặp mặt giữa nhiều đội với nhau (như sự kiện Super Sentai WorldNinja Sentai Kakuranger đã liên minh với bốn đội trước: Gosei Sentai Dairanger, Kyōryū Sentai Zyuranger, Choujin Sentai JetmanChikyuu Sentai Fiveman) hay chỉ gặp mặt với từng thành viên trong các đội đó (khởi đầu dạng này là sự kiện Hyakujuu Sentai Gaoranger vs. Super Sentai!! khi các Chiến binh Gaoranger đã hội ngộ với Soukichi Banba (番場壮吉 Banba Sōkichi?)/ Big One (ビッグワン Biggu Wan?), Yuusuke Amamiya (天宮勇介 Amamiya Yūsuke?)/ Red Falcon (レッドファルコン Reddo Farukon?), Miku Imamura (今村 みく Imamura Miku?)/ MegaPink (メガピンク Megapinku?), Gouki (ゴウキ Gōki?)/ GingaBlue (ギンガブルー Gingaburū?)Daimon Tatsumi (巽 大門 Tatsumi Daimon?)/ GoYellow (ゴーイエロー Gōierō?)24 chiến binh Đỏ trước.)

Liên minh thông thườngSửa đổi

Lịch sử của liên minh Sentai bắt đầu vào sự kiện JAKQ Dengekitai vs. Goranger là cuộc gặp mặt giữa J.A.K.Q. DengekitaiHimitsu Sentai Goranger nhưng kiểu liên minh giữa hai đội chỉ trở thành truyền thống trong Super Sentai khi Chouriki Sentai Ohranger gặp Ninja Sentai Kakuranger trong Ohranger vs. Kakuranger và từ đó được tiếp diễn trong các seri tiếp theo.

Hai sự kiện kỉ niệm phim thứ 2530 Toei không sản xuất các phim liên minh với đội trước (Hyakujuu Sentai Gaoranger không gặp Mirai Sentai Timeranger GoGo Sentai Boukenger không gặp Mahou sentai MagirangerUchuu Sentai Kyuranger không gặp Doubutsu Sentai Zyuohger.). Sự kiện kỉ niệm phim thứ 40 Toei không sản xuất phim liên minh với đội sau: Doubutsu Sentai Zyuohger không gặp Uchuu Sentai Kyuranger.

Tham khảoSửa đổi

Super Sentai Team Up