Liệu pháp chuyển giới

Liệu pháp chuyển giới hay liệu pháp xác định lại giới tính là khía cạnh y tế của chuyển đổi giới tính, nghĩa là sửa đổi các đặc điểm của một người để phù hợp hơn với bản sắc giới tính của một người. Nó có thể bao gồm liệu pháp thay thế hormone (HRT) để sửa đổi các đặc điểm giới tính thứ cấp, phẫu thuật xác định lại giới tính để thay đổi các đặc điểm giới tính chính và các thủ tục khác làm thay đổi ngoại hình, bao gồm triệt lông vĩnh viễn cho phụ nữ chuyển giới.

Trong các trường hợp được đánh giá thích hợp của chứng bức bối giới nghiêm trọng, liệu pháp xác định lại giới tính thường là tốt nhất khi các tiêu chuẩn chăm sóc được tuân thủ.[1] :1570 [2] :2108 Có mối quan tâm về mặt học thuật đối với chất lượng thấp của các bằng chứng hỗ trợ hiệu quả của liệu pháp xác định lại giới tính khi điều trị chứng khó chấp nhận giới tính, nhưng các nghiên cứu mạnh mẽ hơn là không thực tế;[3] :22 cũng vậy, tồn tại sự đồng thuận lâm sàng rộng rãi, bổ sung cho nghiên cứu học thuật, hỗ trợ hiệu quả về mặt cải thiện chủ quan của liệu pháp xác định lại giới tính ở những bệnh nhân được lựa chọn phù hợp.[3] :2–3 Điều trị chứng khó nuốt ở giới không liên quan đến việc cố gắng điều chỉnh bản sắc giới tính của bệnh nhân, nhưng để giúp bệnh nhân thích nghi.[1] :1568

Các tổ chức y tế lớn ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã ban hành các tuyên bố khẳng định hỗ trợ liệu pháp chuyển giới bao gồm các phương pháp điều trị cần thiết về mặt y tế trong một số trường hợp được đánh giá phù hợp.[4][5][6][7][8]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b George R. Brown, MD (ngày 20 tháng 7 năm 2011). “Chapter 165 Sexuality and Sexual Disorders”. Trong Robert S. Porter, MD; và đồng nghiệp (biên tập). The Merck Manual of Diagnosis and Therapy (ấn bản 19). Whitehouse Station, NJ, USA: Merck & Co., Inc. tr. 1567–1573. ISBN 978-0-911910-19-3.
  2. ^ Richard M. Green, M.D., J.D. (ngày 8 tháng 6 năm 2009). “18.3 Gender Identity Disorders”. Trong Benjamin Sadock; Virginia Alcott Sadock; Pedro Ruiz (biên tập). Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry (ấn bản 9). Lippincott Williams & Wilkins. tr. 2099–2111. ISBN 978-0781768993.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)[liên kết hỏng]
  3. ^ a b William Byne, Susan J. Bradley, Eli Coleman, A. Evan Eyler, Richard Green, Edgardo J. Menvielle, Heino F. L. Meyer-Bahlburg, Richard R. Pleak & D. Andrew Tompkins (tháng 8 năm 2012). “Report of the American Psychiatric Association Task Force on Treatment of Gender Identity Disorder” (PDF). Archives of Sexual Behavior. 41 (4): 759–796 (pages cited as pages at link). doi:10.1007/s10508-012-9975-x. PMID 22736225.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  4. ^ Drescher, Jack; Haller, Ellen (tháng 7 năm 2012). “Position Statement on Access to Care for Transgender and Gender Variant Individuals” (PDF). American Psychiatric Association. American Psychiatric Association. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 10 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  5. ^ “AMA Resolution 122” (PDF). AMA House of Delegates May 2008 Report (showing that Resolution 122 was affirmed). American Medical Association. tháng 5 năm 2008. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  6. ^ “APA Policy Statement: Transgender, Gender Identity, & Gender Expression Non-Discrimination”. American Psychological Association. American Psychological Association. tháng 8 năm 2008. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  7. ^ “Good practice guidelines for the assessment and treatment of adults with gender dysphoria” (PDF). Royal College of Psychiatrists. Royal College of Psychiatrists. tháng 10 năm 2013. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  8. ^ Whittle, Stephen; Bockting, Walter; Monstrey, Stan; Brown, George; Brownstein, Michael; DeCuypere, Griet; Ettner, Randi; Fraser, Lin; Green, Jamison. “WPATH Clarification on Medical Necessity of Treatment, Sex Reassignment, and Insurance Coverage for Transgender and Transsexual People Worldwide”. WPATH. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2015.

Nguồn tham khảo sửa