LimeWire là phần mềm chia sẻ tệp tin thông qua mạng ngang hàng. Đây là phần mềm miễn phí theo giấy phép GNU.

Hệ thống tương thích sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa