Mở trình đơn chính
Gamma-hexachlorocyclohexane.svg
Dược phẩm
Tên IUPAC hệ thống
(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan
Nhận dạng
Số CAS 58-89-9
Mã ATC P03AB02 QP53AB02 QS02QA01
PubChem 727
DrugBank DB00431
Dữ liệu hóa chất
Công thức C6H6Cl6 
Phân tử gam 290.83 g/mol
SMILES tìm trong eMolecules, PubChem
Dữ liệu dược động lực học
Sinh khả dụng Hepatic cytochrome P-450 oxygenase system
Liên kết protein 91%
Chuyển hóa ?
Bán thải 18 giờ
Bài tiết ?
Lưu ý trị liệu
Phạm trù thai sản

C

Tình trạng pháp lý

Sản xuất và sử dụng trong nông nghiệp bị cấm tại 169 quốc gia tham gia Công ước Stockholm, nhưng việc sử dụng dược phẩm được cho phép cho đến năm 2015.[1]

Dược đồ thuốc ngoài da

1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan hay hexacloran hay linđan (lindane) là 1 hợp chất hoá học có công thức phân tử C6H6Cl6. Chất này độc đối với người và động vật.

Điều chếSửa đổi

1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan được điều chế bằng cách cho benzen cộng hợp với clo trong điều kiện có ánh sáng[2]

C6H6+ 3 Cl2 ánh sáng> C6H6Cl6.

Ứng dụngSửa đổi

1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan là thành phần của "thuốc trừ sâu 666". Có thời người ta dùng dung dịch lin-đan làm nước tắm cho trâu bò do giá rất rẻ, hoặc dùng một phần lin-đan nồng độ 15% trộn với 15 phần nước hoặc với vaseline rồi bôi lên da để chữa ghẻ hoặc dùng pha nước gội đầu để diệt chấy.[3]

Ảnh hưởng lên sức khỏe và môi trườngSửa đổi

1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan là chất độc với cơ thể người và động vật đồng thời cũng là chất phân huỷ chậm.[2] Năm 2009, linđan bị đưa vào danh sách của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Report of the Conference of the Parties of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants on the work of its fourth meeting. Convention on Persistent Organic Pollutants. Fourth meeting, Geneva, 4–ngày 8 tháng 5 năm 2009. http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP4/UNEP-POPS-COP.4-38.English.pdf
  2. ^ a ă Hóa học 11 (sách giáo khoa Việt Nam), tr. 155
  3. ^ Werner, David (1987). Chăm sóc sức khỏe [Where There Is No Doctor]. Sở y tế tỉnh Hậu Giang. tr. 426.