Vịnh Liverpool

(đổi hướng từ Liverpool Bay)

Vịnh Liverpool là một vịnh của biển Ireland nằn giữa vùng đông bắc xứ Wales, Cheshire, LancashireMerseyside ở phía đông biển Ireland. Vịnh là ví dụ điển hình về một vùng có ảnh hưởng nước ngọt.

Ảnh vịnh Liverpool từ Landsat của NASA, cho thấy (theo chiều kim đồng hồ) sông Ribble, Mersey, DeeClwyd.

Các con tàu đáng chú ý bị mất tích trong vịnh LiverpoolSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Coward, T.A.; Oldham, C. (1910). The vertebrate fauna of Cheshire and Liverpool Bay. I. London: Witherby & Co.
  • Coward, T.A.; Oldham, C. (1910). The vertebrate fauna of Cheshire and Liverpool Bay. II. London: Witherby & Co.
  • Liverpool Marine Biology Committee (1886). Herdman, W. A. (biên tập). The first report upon the fauna of Liverpool Bay and the neighboring seas. London: Longmans, Green & Co.
  • Liverpool Marine Biology Committee (1889). Herdman, W. A. (biên tập). The second report upon the fauna of Liverpool Bay and the neighboring seas. Liverpool: Turner, Routledge & Co.
  • Liverpool Marine Biology Committee (1892). Herdman, W. A. (biên tập). The third volume of reports upon the fauna of Liverpool Bay and the neighboring seas. Liverpool: Thomas Dobb & Co.
  • Liverpool Marine Biology Committee (1895). Herdman, W. A. (biên tập). The fourth volume of reports upon the fauna of Liverpool Bay and the neighboring seas. Liverpool: Thomas Dobb & Co.
  • Liverpool Marine Biology Committee (1900). Herdman, W. A. (biên tập). The fifth report upon the fauna of Liverpool Bay and the neighboring seas. Liverpool: C. Tinling & Co.

Liên kết ngoàiSửa đổi