Llorente là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Đông Samar, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 19.336 người trong 3.646 hộ.

Bản đồ Đông Samar với vị trí của Llorente

Các đơn vị hành chính sửa

Llorente được chia ra 33 barangay.

 • Antipolo
 • Babanikhon
 • Bacayawan
 • Barobo
 • Burak
 • Can-ato
 • Candoros
 • Canliwag
 • Cantomco
 • Hugpa
 • Maca-anga
 • Magtino
 • Mina-anod
 • Naubay
 • Piliw
 • Barangay 1
 • Barangay 2
 • Barangay 3
 • Barangay 4
 • Barangay 5
 • Barangay 6
 • Barangay 7
 • Barangay 8
 • Barangay 9
 • Barangay 10
 • Barangay 11
 • Barangay 12
 • San Jose
 • San Miguel
 • San Roque
 • So-ong
 • Tabok
 • Waso

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Đông Samar