Luna là một đô thị cấp ba ở tỉnh Apayao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 19.063 người trong.

Bản đồ của Apayao với vị trí của Luna
Bản đồ của Apayao với vị trí của Luna

Các đơn vị hành chính

sửa

Luna, về mặt hành chính, được chia thành 22 khu phố (barangay).

 • Bacsay
 • Capagaypayan
 • Dagupan
 • Lappa
 • Marag
 • Poblacion
 • Quirino
 • Salvacion
 • San Francisco
 • San Isidro Norte
 • San Sebastian
 • Santa Lina
 • Tumog
 • Zumigui
 • Cagandungan
 • Calabigan
 • Cangisitan
 • Luyon
 • San Gregorio
 • San Isidro Sur
 • Shalom
 • Turod

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Apayao