Máy chủ

máy tính có I.P. tĩnh được nối mạng và có năng lực xử lý cao để phục vụ cho máy trạm truy cập

Máy chủ, máy phục vụ hay hệ thống cuối[cần dẫn nguồn] (tiếng Anh: server computer, end system) là một máy tính được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác (máy trạm) truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.

Một số máy chủ của Wikimedia

Các loại máy chủSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi